ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Στο MyConstructor.gr μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένους και αξιολογημένους επαγγελαματίες μηχανικούς για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού. Όπως γίνεται κατανοητό, έχουμε στελεχώσει για εσάς ένα εξ ολοκλήρου ολοκληρωμένο συνεργείο που μπορεί να αναλάβει την ανακαίνιση σας από την αρχή μέχρι το τέλος. Η δική σας συμμετοχή στη διαδικασία της ανακαίνισης καθορίζεται από εσάς. Εμείς έχουμε τους τρόπους και τα μέσα για να ακαλουθήσουμε τις επιθυμίες σας.

ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για Βεβαίωση Μηχανικού;

- Οικοδομική Άδεια

- Τοπογραφικό Διάγραμμα (για τα ακίνητα εκτός σχεδίου)

- Αρχιτεκτονικά Σχέδια

- Τίτλοι Ιδιοκτησίας

- Βεβαίωση Νομιμοποίησης Αυθαιρέτο

- Δήλωση Ιδιοκτήτη

Χρειάζομαι βεβαίωση μηχανικού για την ανακαίνιση μου;

Όχι. Για ανακαίνιση δεν χρειαζόμαστε βεβαίωση μηχανικού. Παρόλα αυτά για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας είναι απαραίτητη η σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου μηχανικού. Ταυτόχρονα, η επίβλεψη των εργασιών από μηχανικό δεν είναι απαραίτητη. Στη μοναδική περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία μηχανικού είναι αν θα χρειαστούμε για την ανακαίνιση μας την τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές). Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει βάση του νόμου να υπάρχει σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας, συντεταγμένο από το μηχανικό, και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας. Επιπρόσθετα, απαιτείται η επίβλεψη αυτών των εργασιών αλλά και η τοποθέτηση και η αφαίρεση των ικριωμάτων από τον μηχανικό. Γενικά η παρουσία μηχανικού, αν και μη υποχρεωτική από το νόμο, είναι επιθυμητή έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε ένα ασφαλές και σωστό έργο.

Πότε χρειάζομαι Βεβαίωση Μηχανικού;

Βεβαίωση μηχανικού χρειαζόμαστε στη περίπτωση που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε αγοραπωλησία ακινήτου. Αυτή η βεβαίωση μηχανικού, ουσιαστικά, βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο ακίνητο και αν έχουν γίνει αλλαγές και ανακαινίσεις, ότι αυτές έχουν πραγματοποιηθεί νόμιμα και με όλες τις άδειες, βάση των πολεοδομικών σχεδίων. Έτσι, σε περίπτωση που η ανακαίνιση γίνεται με σκοπό την πώληση του ακινήτου θα πρέπει να προβούμε στην έκδοση της βεβαίωσης.