ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ

Διαλέγοντας κάποιο από τα πακέτα ανακαίνισης από το MyConstructor.gr σας προσφέρεται η δυνατότητα να κάνετε και έκδοση ΠΔΕΗ από αξιολογημένους αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Έτσι γνωρίζετε ότι σε μια εταιρεία μπορείτε να βρείτε όλες τις λύσεις για την ανακαίνιση σπιτιού, ανακαίνιση γραφείου, ανακαίνιση καταστήματος και κάθε είδους ανακαίνιση.

ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ

Τι είναι το πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Πιστοποιητικό ΔΕΗ(ΠΔΕΗ) ή αλλιώς πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, όπως λέγεται και αλλιώς, είναι μια δήλωση που ήδη από το 2011, είναι η μοναδική δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ. Ουσιαστικά, το ΠΔΕΗ είναι ένα έντυπο που πιστοποιεί την ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου μας. Αυτό το έγγραφο εκδίδεται μετά από απαραίτητες μετρήσεις με ειδικά όργανα από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω έκδοση ΠΔΕΗ μετά από ανακαίνιση;

Όχι δεν είναι απαραίτητο για κάθε ανακαίνιση, το αν θα χρειαστεί να βγάλετε νέο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου θα εξαρτηθεί από το είδος των εργασιών και των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιήσετε. Πιο συγκεκριμένα, είστε υποχρεωμένοι να βγάλετε νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ στις παρακάτω περιπτώσεις:

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο στις εξής περιπτώσεις:

 1. Νέα Ηλεκτροδότηση
 2. Αλλαγή Ονόματος Καταναλωτή ΔΕΗ
 3. Επανασύνδεση Παροχής ΔΕΗ
 4. Επαύξηση Ηλεκτρικής Ισχύος
 5. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Επομένως, αν η ανακαίνιση που θα κάνετε περιέχει και ηλεκτρολογική ανακαίνιση ή κάποια τροποποίηση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου ή αν η ανακαίνιση σπιτιού γίνεται πριν κατοικήσετε στο ακίνητο αυτό και θα χρειαστείτε να κάνετε αλλαγή ονόματος ΔΕΗ, το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο.

Σημαντικό: Στην έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ είναι απαραίτητη η ύπαρξη ρελέ διαφυγής καθώς και των παρακάτω εγγράφων:
 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
 • Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
 • Μονογραμμικό Σχέδιο του Πίνακα Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης (με τα αντίστοιχα Ampere).
 • Διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών με διατομή μεγαλύτερη ή ίση του 1,5 χιλιοστών.

Τι διάρκεια ισχύος έχει το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Όπως προαναφέρθηκε το Πιστοποιητικό ΔΕΗ πρέπει να εκδίδεται όταν πραγματοποιούμε ριζική ανακαίνιση ανεξαρτήτου αν έχει λήξει το προηγούμενο. Σε περίπτωση μη ριζικής ανακαίνισης το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου πρέπει να εκδίδεται σε συχνότητα ανάλογα με τη χρήση του χώρου:

 • Για ψυχαγωγικούς χώρους και συνάθροισης πρέπει να κάνουμε έκδοση ΠΔΕΗ κάθε χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις για στην ύπαιθρο πρέπει να κάνουμε έκδοση ΠΔΕΗ κάθε χρόνο.
 • Για επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά το ΠΔΕΗ πρέπει να εκδίδεται κάθε 2 χρόνια.
 • Για επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου πρέπει να εκδίδεται κάθε 7 χρόνια.
 • Για κατοικίες πρέπει να κάνουμε έκδοση ΠΔΕΗ κάθε 14 χρόνια.