ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι από τις πλέον σημαντικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιήσουμε όταν κάνουμε ανακαίνιση σπιτιού. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός σπιτιού, με τη πάροδο του χρόνου, φθείρεται. Η φθορά στην ηλεκτρική εγκατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια μας και ενισχύει την σπατάλη χρημάτων και ενέργειας.

ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Ποιες εργασίες περιλαμβάνονται;

Η ανακαίνιση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ποικίλει ανάλογα με τη παλαιότητα του κτιρίου και τη φθορά που έχει προκληθεί στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ανάλογα με τις ανάγκες μας θα καθοριστούν από τον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής ανακαίνισης. Γενικά οι ηλεκτρολογικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην ανακαίνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης εξαρτώνται από το μέγεθος της ανακαίνισης. Έχουμε την επιλογή να διορθώσουμε τις υπάρχουσες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή να κάνουμε ολική ανακαίνιση και να τοποθετηθεί καινούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος θα ελέγξει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και θα κάνει το σχέδιο. Στη συνέχεια στην κάτοψη του αρχιτεκτονικού σχεδίου θα σημειώσει όλες τις αλλαγές που θα φέρουν οι ηλεκτρολογικές εργασίες.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Εγκατάσταση νέας συνδεσμολογίας ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Σύνδεση ρελέ διαφυγής
 • Εγκατάσταση γραμμής μετρητή
 • Εγκατάσταση νέας συνδεσμολογίας κουδουνιού
 • Εγκατάσταση συστήματος γείωσης
 • Εγκατάσταση συναγερμού
 • Εγκατάσταση συνδεσμολογίας για την ηλεκτρική κουζίνα
 • Εγκατάσταση νέας συνδεσμολογίας στο μπάνιο
 • Ολική ανανέωση καλωδιώσεων
 • Τράβηγμα νέων γραμμών
 • Εγκατάσταση νέων πριζοδιακοπτών

Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Τιμές

Το κόστος της ηλεκτρολογικής ανακαίνισης θα εξαρτηθεί από τις ηλεκτρολογικές εργασίες που θα πραγματοποιήσουμε. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό κόστος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα καθοριστεί από το είδος και το μέγεθος αυτών, την παλαιότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Σαφέστατα, μεγάλο ρόλο στη τελική τιμή θα έχει και η εμπειρία του επαγγελματία ηλεκτρολόγου. Ένας ανειδίκευτος ηλεκτρολόγος μπορεί να μας κοστίσει λιγότερο αλλά ότι θα γλιτώσουμε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τα πληρώσουμε και με το παραπάνω βραχυπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα σε επισκευές για φθορές και κακοτεχνίες στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστή επιλογή στην ανάθεση των ηλεκτρολογικών εργασιών, και να διαλέξουμε σωστά τον ηλεκτρολόγο.